Kaiwhata coast - Homewood - Kaimokopuna Stream

Homewood coast - Sefton Hills - Waikaraka - Patanui Stream

Waiorongo - Uruti Point

Riversdale

Riversdale (north) - Motuwaireka Stream - Orui

Whareama coast (south)

Whareama River

Whareama coast (north) - Waimimi Stream

Wai-Ngaio - Otahome (south)

Otahome - Ngakaukau Stream

Ngakaukau Stream - Matira/Castle Rock

Castlepoint

Whakataki

Okau Stream - Mataikona (south)

Mataikona

Mataikona River